Curriculum Vitae
 Serafin Kollegger, BSc

Serafin Kollegger, BSc
Laboratory Engineer
+ 43 512 2070 - 3942
serafin.kollegger@mci.edu
Departments

Serafin Kollegger, BSc
2019
Intern - process optimization for mechanical production - Metalwerk Deutsch

2019
Intern - Production tools development - Swarovski Optics

2019 - 2021
Mechatronic & Smart Technologies - Management Center Innsbruck (MSc.)

2017 - 2019
Mechatronics - Managment Center Innsbruck (BSc.)